بایگانی برچسب ها: سهروردی

فلسفه اشراق

فلسفه اشراق سهروردی فلسفه افلاطون و ارسطو را پایان حکمت می داند، زیرا به اعتقاد او افلاطون و ارسطو به حکمت لباس عقلانی پوشاندند، میدان آن را محدود کردند و از حک...

اخبار

سینما و هنر

جهان