بایگانی برچسب ها: سیاسی اجتماعی

زائران اربعین – هرج و مرج در مرز شلمچه و اصرار زائران برای خروج از کشور

هرج و مرج در مرز شلمچه روز گذشته جمعی از مردم به منظور حضور در راهپیمایی اربعین قصد خروج از کشور از طریق مرز شلمچه را داشته اند. این زائران اربعین بدون توجه به ...

گذرنامه ایران – سقوط اعتبار گذرنامه ایران

سقوط از مقام ۱۰۱ به ۱۹۴ در یکسال گذرنامه ایران در جدیدترین اعتبارسنجی گذرنامه ها در جایگاه صد دو نود و چهارم جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال گذشت...

اخبار

سینما و هنر

جهان