بایگانی برچسب ها: شاهنامه

آرامگاه فردوسی – حکیم ابولقاسم فردوسی

آرامگاه حکیم ابولقاسم فردوسی آرامگاه فردوسی ،در طوس واقع شده است.این آرامگاه بارها ساخته و ویران شده است.در قرن ۱۴ شمسی،تلاش ها برای ساختن محلی شایسته فردوسی شر...

سیمای زن در شاهنامه فردوسی – خصوصیات زنان شاهنامه

سیمای زن در شاهنامه فردوسی سیمای زن: فردوسي اين بلند آوازه ترين حماسه سراي يكي از معدود كساني است كه در پهنه­ ادب فارسي به زن نگاهي مثبت دارد. گاه او را تا مقام...

شاهنامه و جایگاه آن در ادبیات

 شاهنامه سرایی شاهنامه : در عهد سامانیان در قرن چهارهم هجری، جمع آوری و تألیف سرگذشت پادشاهان قدیم ایران رونق به سزایی یافت. این کتاب ها که به شاهنامه معروف بود...

حماسه سرایی در ادبیات فارسی

حماسه سرایی در ادبیات در انواع ادبی منظوم، نوعی شعر به نام منظومه های حماسی وجود دارد. حماسه سرایی در ادبیات از مهیجّ ترین انواع ادبی است و در آن سخن از جنگاوری...

اخبار

سینما و هنر

جهان