بایگانی برچسب ها: صادق هدایت

شرحی از بوف کور اثری از هدایت

شرحی از بوف کور بوف کور: داستان متشکل از دو بخش است که هر دو در موازات یکدیگرند . هر بخش نمود و جلوه ای از بخش دیگر است و عناصر آن را در خود منعکس می کند. ما با...

صادق هدایت

صادق هدایت، نویسنده عصر تجدد صادق هدایت: وی نويسنده ي عصر تجدد ايران است كه بسياري از مضامين مربوط به اين عصر در آثارش انعكاس يافته است . آثار او در سه گروه عمد...

اخبار

سینما و هنر

جهان