بایگانی برچسب ها: عمارت گلستانه

عمارت گلستانه – خروج این عمارت از لیست آثار ملی با هدف تخریب و تجاری سازی

خروج یک به یک آثار تاریخی از لیست آثار ملی عمارت گلستانه تهران از لیست آثار ملی خارج شده است. بدیهی است که این عمارت در مرکز بخش تجاری تهران به چه هدفی از این ل...

اخبار

سینما و هنر

جهان