بایگانی برچسب ها: لالوویچ

کشتی ایران – نناد لالوویچ:بدون ایران کشتی بی معنی است

دیدار در لوزان در طول هفته گذشته مسئولین ورزش کشور در لوزان سوئیس با مدیران IOC و روسای فدراسیونهای جهانی دیدارهایی داشتند.در این میان بحث کشتی ایران هم پیش کشی...

اخبار

سینما و هنر

جهان