بایگانی برچسب ها: مقاله isi

materials and methods – هرآنچه که در ارتباط با بخش روش تحقیق باید بدانید

materials and methods (روش تحقیق) materials and methods (که گاهی تحت عنوان بخش مواد و روش ها شناخته می شود) به توصیف نحوه رسیدن به نتایج اشاره دارد. این بخش بای...

آغاز نگارش مقاله – جستجوی ادبیات پژوهشی

آغاز نگارش مقاله آغاز نگارش مقاله و یا هر پروژه پژوهشی جدیدی با جست‌وجوی ادبیات پژوهشی آغاز می‌شود، یا دست کم باید چنین آغاز شود. هدف اصلی جستجو، ارزیابی وضعیت ...

نگارش مقاله – چرا مقاله علمی می نویسیم؟

نگارش مقاله نگارش مقاله و انتشار آن در مجلات تحت داوری امر دشواری می باشد، در واقع این امر بسیار دشوارتر از مشکلاتی است که ماحصل آن رسیدن به نتایج قابل انتشار ا...

اخبار

سینما و هنر

جهان