بایگانی برچسب ها: مولفه های هوش سازمانی

مولفه های هوش سازمانی – اهداف سازمان

مولفه های هوش سازمانی مولفه های هوش سازمانی از نظر آلبرخت عبارتند از: بينش راهبردی: بينش راهبردي به معناي توانايي براي خلق، نتيجه گيري و توضيح يك هدف سازماني اس...

اخبار

سینما و هنر

جهان