بایگانی برچسب ها: مکتب رمانتیسم

مکتب رمانتیسم – جایگاه این مکتب در ادبیات

تاریخچه ی رمانتیسم مکتب رمانتیسم  در آغاز جنبشی هنری بود که از فرم هجدهم و نوزدهم شروع شده بود. مکتبی است که در ادبیات و موسیقی و نقاشی و هنرهای تجسمی نمایان می...

اخبار

سینما و هنر

جهان