بایگانی برچسب ها: نارسا خوانی

فراواني نارساخواني

فراواني نارساخواني به علت فقدان مرزها دقيق مشكل در مورد نارساخواني، ‌ارقام متقاوتی را درباره اين اختلال ارائه داده­ اند .تحقيقات نشان داده­اند كه نارساخواني در ...

اخبار

سینما و هنر

جهان