بایگانی برچسب ها: نظام های آموزشی

آموزش حین کار

آموزش حین کار در دوره اسلامی صنایع در عرصه های گوناگون آن پیشرفت چشمگیری داشت و صنعتگران با استفاده از نظام استاد شاگردی و آموزش حین کار هنر خود را منتقل می کرد...

اخبار

سینما و هنر

جهان