بایگانی برچسب ها: نظریه پرداز جنگ و استراتژی

كتاب درباره جنگ كلاوزویتس – مهم‌ترین نظریه پرداز جنگ و استراتژی

كتاب  درباره جنگ كتاب درباره جنگ اثر كلاوزویتس از مهم‌ترین نظریه پردازان جنگ و استراتژی به شمار می‌رود. كتاب  درباره جنگ صرفاً عالی‌ترن کتاب نیست، بلکه تنها كتا...

اخبار

سینما و هنر

جهان