بایگانی برچسب ها: نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی

اطلاعیه دفتر روحانی – تکذیب اظهارات جنجالی واعظی در مورد نوسانات ارزی

اطلاعیه دفتر روحانی درباره اظهارات جنجالی واعظی اطلاعیه دفتر روحانی انتشار اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را تکذیب کرد.  رو...

اخبار

سینما و هنر

جهان