بایگانی برچسب ها: نماینده مکتب ناتورالیسم

امیل زولا – نماینده ناتورالیستها و مجموعه کتاب های بیست جلدی روگن ماکار

امیل زولا و مجموعه کتاب های بیست جلدی روگن ماکار در سال ۱۸۶۸ بود که امیل زولا پلن اصلی مجموعه کتاب های بیست جلدی روگن ماکار را آماده کرده بود. داستان اصلی این م...

اخبار

سینما و هنر

جهان