بایگانی برچسب ها: نیازهای مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) فرآیندی در جهت ایجاد و توسعه روابط، ایجاد کننده ارزش برای مشتریان و طراحی مجدد سازمان و فرآیندهای آن برای مشت...

اخبار

سینما و هنر

جهان