بایگانی برچسب ها: هابل

آیرین شیوایی – یک محقق ایرانی در تیم علمی تلسکوپ جیمز وب

نقش آیرین شیوایی در توسعه تلسکوپ جیمز وب آیرین شیوایی محقق مقطع فوق دکترا دانشگاه آریزونا و عضو تیم علمی جیمز وب از دانشمندان ایرانی به شمار می رود که در توسعه ...

اخبار

سینما و هنر

جهان