بایگانی برچسب ها: هرنان مرداک

معرفی کتاب – حسابرسی عملیاتی اصول و تکنیک هایی برای دنیای در حال تغییر

کتاب حسابرسی عملیاتی این کتاب نگارش شده توسط هرنان مرداک می باشد.هرنان مرداک، CIA، CRMA معاون بخش حسابرسی مؤسسۀ آموزشی MIS است. وی مدیر آموزش حسابرسی بین­ الملل...

اخبار

سینما و هنر

جهان