بایگانی برچسب ها: واحد پول ملی

واحد پول ملی – تصویب رسمی حذف صفر از پول ملی

اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی کشور واحد پول ایران از ریال به تومان تبدیل شد. چند روز اخیر مجلس حذف صفر از پول ملی را رسماً تصویب کرد بر این اساس واحد پول ایران...

اخبار

سینما و هنر

جهان