بایگانی برچسب ها: پدیده دیالکتیک

دیالکتیک – اصل دیالکتیک در گفتمان اسلام سیاسی دکتر شریعتی

اصل دیالکتیک در گفتمان اسلام سیاسی دیالکتیک را باید به عنوان اصل پایه‌ای سامان فکری شریعتی و از دال‌های محوری گفتمان اسلام سیاسی او به شمار می‌رود که از سه بخش ...

اخبار

سینما و هنر

جهان