بایگانی برچسب ها: پرویز مشکاتیان

خانه پرویز مشکاتیان – تخریب خانه استاد موسیقی بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی

تخریب خانه استاد موسیقی خانه پرویز مشکاتیان که او را به عنوان پدر سنتور ایران می شناسیم قرار بود تبدیل به موزه موسیقی شهرستان نیشابور شود. اما این خانه تخریب شد...

اخبار

سینما و هنر

جهان