بایگانی برچسب ها: پیشگام واقع گرایی در ادبیات

سبک نوشتار بالزاک – پیشوای مکتب واقع گرایی در ادبیات

بالزاک نویسنده ای پر کار سبک نوشتار بالزاک: بالزاک از جمله نویسندگانی است که شهرت جهانی دارد. با وجود اینکه عمری نسبتا کوتاه داشت اما تعداد زیادی رمان و نمایشنا...

اخبار

سینما و هنر

جهان