بایگانی برچسب ها: کالیبراسیون

کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن

کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن این سم‌پاش برای سم‌پاشی مزارع ساخته شده و در شرایط کشور ...

اخبار

سینما و هنر

جهان