بایگانی برچسب ها: کتاب مقاله نویسی

آغاز نگارش مقاله – جستجوی ادبیات پژوهشی

آغاز نگارش مقاله آغاز نگارش مقاله و یا هر پروژه پژوهشی جدیدی با جست‌وجوی ادبیات پژوهشی آغاز می‌شود، یا دست کم باید چنین آغاز شود. هدف اصلی جستجو، ارزیابی وضعیت ...

معرفی کتاب – چگونه یک مقاله علمی مناسب بنویسیم؟

نحوه نگارش مقاله و چاپ آن در نشریات مناسب علمی نگارش مقالات جهت داوری و انتشار مهمترین بخش عرصه حرفه ای اغلب دانشمندان و محققان است. همچنین این موضوع بخش اساسی ...

اخبار

سینما و هنر

جهان