بایگانی برچسب ها: کودکان اوتیسمی

گرفتن پارک اوتیسم از اوتیسمی ها

گرفتن پارک اوتیسم از اوتیسمی ها « کودکان اوتیسم غیر عادی و اسمانی نیستندکه مسبب گرفتن پارک اوتیسم از اوتیسمی ها میشوند! این پارک را تبدیل به نگاه کردن مردم عادی...

اخبار

سینما و هنر

جهان