بایگانی برچسب ها: گردشگری پایدار

گردشگری پایدار – ابزار ارزیابی گردشگری پایدار

گردشگری پایدار گردشگری پایدار و سنجش و ارزيابي پايداري ازجمله مباحثي است كه از سوي صاحب نظران و برنامه ­ريزان مورد توجه قرار گرفت. و به دنبال آن و كمتر از دو ده...

اخبار

سینما و هنر

جهان