بایگانی برچسب ها: ۳۲ میلیارد دلار

۳۲ میلیارد دلار ارز – تأمین ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات از ابتدای سال

تأمین ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات ارز از ابتدای سال در نظر گرفته شده است. همتی رئیس کل بانک مرکز...

اخبار

سینما و هنر

جهان