نوشته های اخیر

تصاویر و طرح های فضا سازی

بسیاری از تصاویر که در تولید فیلم انیمیشن به وجود می آید، طرح های سربع و خام هستند با تعداد زیاد که تنها ایده هایی را برای تجسم مکان ها و فضاهای مختلف فیلم در خ...

مدیریت آموزشی و اهمیت آن

مدیریت اموزشی  مدیریت آموزشی نقش مدیریت اموزشی در هر کشور و جامعه ای از لحاظ مختلف حائز اهمیت فراوان بوده است و در زمینه ­هایی از قبیل توسعه اقتصادی، فرهنگی، اج...

ارزیابی عملکرد چیست؟

ارزیابی عملکرد چیست؟ ارزیابی عملکرد چیست؟ اندازه گیری عملکرد اندازه گیری عملکرد مبحثی است که در مورد آن بحث زیادی صورت گرفته اما کمتر تعریفی از آن ارائه شده است...

بهره های زبان و ادبیات فارسی از قرآن

تاثیر قرآن بر ادبیات تاثیر قرآن بر ادبیات: با آمدن قرآن جهان بینی و تفکّری نو در ادبیّات فارسی به وجود آمد و بسیاری از واژه ها محتوای جدید گرفتند و لغات و اصطلا...

سلول های خورشیدی ارگانیک

سلول های خورشیدی ارگانیک از جمله پرطرفدارترین موادّ ارگانیک می توان به نیمه هادی های پلیمری و مولکولی، فولرن C60 و مشتقّات آن ها اشاره نمود. دسته ی اوّل به دلیل...

ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی

ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی انسان برای اینکه خود را بهتر بشناسد نیاز به شناخت ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی از محیط اطراف خود دارد و این در صورتی است که تصویر ذ...

مفهوم کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی مفهوم کیفیت زندگی  مفهوم جدیدی نیست.بسیاری از دانشمندان در رشته های جامعه شناسی  روان شناسی و اقتصاد قبلا آن را مورد توجه قرار داده اند.تاریخچ...

مدیریت کارآمد سیستم بانک داری

مدیریت کارآمد سیستم بانک داری مدیریت کارآمد سیستم بانک داری سیستم بانکی سیستم بانکی در ایران همچون سایر کشورها به روش های مختلف از جمله تجهیز منابع، تدارک نقدین...

اخبار

سینما و هنر

جهان