پیگیری پرداخت ارزی برای چاپ مقالات

مجلات به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردند دسترسی آزاد (Open Access) و دسترسی محدود (Limited Access) هر دوم سری مجلات به دریافت هزینه می پردازند و صرفا تفاوت آنها در اخذ هزینه از نویسنده و از خواننده یا مخاطب می باشد.

مجلات به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردند دسترسی آزاد (Open Access) و دسترسی محدود (Limited Access) هر دوم سری مجلات به دریافت هزینه می پردازند و صرفا تفاوت آنها در اخذ هزینه از نویسنده و از خواننده یا مخاطب می باشد. مجلات open access هزینه را از نویسنده مقاله پس از اکسپت مقاله دریافت می نماید و مجلات limited access  هزینه را از خواننده مقاله جهت دانلود مقاله  دریافت می نمایند. البته در برخی مجلات نیز هزینه داوری در هنگام سابمیت اخذ می گردد که کلیه این روند توسط تیم تخصصی اندیشمند قابل انجام است و جهت سهولت کاربران و نویسندگان تیم تخصصی اندیشمند این پروسه را با کمترین هزینه و در سریعترین حالت ممکن صورت می دهد.

متاسفانه در حال حاضر شرایط پرداخت ارزی به گونه ای شده است که پرداخت هزینه ها به دلار و یا هر ارز دیگری با مشکلات فراوانیمواجه گردیده است، موسسه اندیشمند برای جلوگیری از بروز مشکلات در پرداخت هزینه ها از افراد در خارج از کشور استفاده نموده که ریسک انجام این پرداخت ها را به کمترین مقدار ممکن می رساند.